VGBC là một dự án của Quỹ Thành phố Xanh (GCF), một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại California, Mỹ. VGBC được thành lập vào năm 2007 tại Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực về phát triển công trình xanh cho Việt Nam. VGBC được Bộ Xây dựng nước CHXHCN Việt Nam chính thức công nhận vào tháng 3/2009 và tham gia thành lập Mạng lưới WGBC Châu Á – Thái Bình Dương vào tháng 09/2009. 

 

Sứ mệnh & Mục tiêu

1. Sứ mệnh

Trở thành cầu nối liên kết của các cơ quan chính phủ, khối học thuật và khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy một môi trường xây dựng bền vững, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

2. Tầm nhìn 

  • Duy trì và phát triển các công cụ đánh giá công trình xanh cho Việt Nam:

LOTUS là công cụ giúp đơn vị thiết kế đánh giá được hiệu suất môi trường của công trình. Chứng nhận LOTUS gồm có 9 hạng mục tương ứng với các khía cạnh tiết kiệm năng lượng, nước và vật liệu, cân bằng sinh thái, quản lý phát thải và ô nhiễm, sức khoẻ và tiện nghi, thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, kết nối cộng đồng và quản lý dự án. Tại mỗi hạng mục, LOTUS đưa ra những tiêu chuẩn và định mức đánh giá cụ thể.

 

  • Chứng nhận và khuyến khích các dự án công trình xanh tại Việt Nam

Chứng nhận LOTUS là hình thức đánh giá khách quan về mức độ “xanh” của công trình, mới một loạt các giải pháp có thể được tích hợp trong thiết kế và vận hành công trình. Dự án sẽ được đánh giá, cho điểm với mỗi giải pháp được thực hiện đáp ứng yêu cầu của LOTUS. Dựa trên tổng số điểm đạt được, dự án sẽ được cấp Chứng nhận LOTUS với một mức chứng nhận tương ứng.

 

  • Thực hiện các nghiên cứu lâu dài về khả năng chống chịu của môi trường xây dựng của Việt Nam với biến đổi khí hậu
  • Phát triển Chương trình đào tạo về Công trình xanh và Chuyên gia Tư vấn LOTUS (LOTUS AP)
  • Phát triển và duy trì Cơ sở dữ liệu xanh, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ
  • Thực hiệc các chương trình hội thảo và xây dựng tài nguyên trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức về công trình xanh
  • Xây dựng năng lực và vận động chính sách về phát triển công trình xanh tại Việt Nam
Share This