CÔNG TRÌNH XANH

Giải pháp thúc đẩy xây dựng xanh

Một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển của công trình xanh: Quy định bắt buộc của Nhà nước, trước hết là đối với các công trình có vốn đầu tư Nhà nước Chính sách ưu tiên đối với các chủ đầu tư công trình xanh về mặt tài chính, phi tài chính (như hệ số sử dụng đất)...

Đọc thêm

Lợi ích của công trình xanh đối với con người

Việc xây dựng và vận hành công trình luôn mang đến những ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực tới môi trường tự nhiên cũng như người sử dụng công trình. Vì vậy Công trình Xanh được xem như một giải pháp toàn diện vừa tối ưu lợi ích môi trường và đảm bảo tiện nghi cũng...

Đọc thêm

Chi phí xây dựng Công trình Xanh

Công trình Xanh tại Việt Nam vẫn luôn được đánh giá là một thị trường có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Song hiện nay vẫn tồn tại nhiều yếu tố hạn chế và cản trở, trong đó thách thức lớn nhất, chiếm tỉ lệ đến 80%, là nhận thức thiếu chính xác đặc biệt về chi...

Đọc thêm

Công trình xanh là gì?

Công trình xanh là công trình đạt được hiệu quả cao trong sử dụng năng lượng và vật liệu, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường; đồng thời được thiết kế để có thể hạn chế tối đa những tác động không tốt của môi trường xây dựng tới sức khỏe con người và môi trường...

Đọc thêm

Chứng nhận Công trình xanh tại Việt Nam

CHỨNG NHẬN CÔNG TRÌNH XANH TẠI VIỆT NAM  CÁC HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN CÔNG TRÌNH XANH Hệ thống Chứng nhận Công trình xanh (như LOTUS, LEED, Green Mark, v.v.) là những tiêu chuẩn giúp đánh giá công trình xanh. Hệ thống Chứng nhận Công trình xanh là cơ sở nhằm: đánh giá hiệu...

Đọc thêm
Share This