ĐĂNG KÝ DỰ ÁN

Việc đăng ký một dự án xây dựng với VGBC thể hiện nguyện vọng được cấp chứng nhận LOTUS thông qua một Hệ thống Đánh giá LOTUS và cũng là bước đầu tiên trong quá trình cấp chứng nhận.

Để đăng ký Dự án LOTUS, tải về và hoàn thành Đơn Đăng ký Dự án LOTUS, sau đó gửi thư điện tử tới địa chỉ: certification@vgbc.vn

 

Sau khi hoàn thành Đơn Đăng ký, dự án cần thực hiện:

  • nộp Phí Đăng ký: 11.000.000 đồng (không áp dụng cho LOTUS Homes, LOTUS SB và LOTUS SI)
  • ký Thỏa thuận Đánh giá & Cấp Chứng nhận

 

Khi hoàn tất quá trình đăng ký, dự án sẽ: 

  • được cấp Mã Dự án (PIN),
  • nhận được Thư mục Hồ sơ trình nộp với toàn bộ các tài liệu cần thiết để phục vụ quy trình đánh giá với LOTUS
  • được chỉ định một Đại diện Đơn vị Đánh giá
  • được liệt kê vào danh mục Dự án LOTUS trên website của VGBC

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

ĐT: (+84) 9 666 95418
Email: certification@vgbc.vn

Share This