LOTUS Công trình đang vận hành (LOTUS BIO) được sử dụng để đánh giá các công trình đang được vận hành. 
Trong khi LOTUS NR và MFR đánh giá công trình ở giai đoạn thiết thiết kế và xây dựng, LOTUS BIO tập trung vào quá trình quan trọng nhất của công trình: giai đoạn vận hành.

Chứng nhận LOTUS BIO được áp dụng cho loại công trình nào?

LOTUS BIO được áp dụng cho các công trình đang vận hành với ít nhất 50% tổng diện tích sử dụng trong ít nhất 2 năm và chưa thực hiện cải tạo quy mô lớn tại thời điểm đăng ký.
 
LOTUS BIO chủ yếu tập trung vào quy trình vận hành công trình (giám sát, bảo trì, duy tu và tối ưu hóa các hệ thống, v.v.), có thể áp dụng cho mọi công trình, bất kể quá trình thiết kế và xây dựng có đáp ứng các tiêu chuẩn công trình xanh hay không..

 

 

 

Quá trình phát triển LOTUS BIO

Phiên bản LOTUS BIO V1 được phát hành vào tháng 06/2017. Phiên bản trước đó, LOTUS BIO Bản thử nghiệm, được phát hành vào tháng 07/2013. 

LOTUS BIO V1 được phát triển với mục tiêu chính là xanh hoá các công trình đang vận hành. Trên thực tế, một lượng lớn công trình đang vận hành tại Việt Nam đã không có được sự tính toán kỹ lưỡng về hiệu năng vận hành trong quá trình thiết kế và xây dựng. Những công trình như vậy vẫn đang và sẽ tiếp tục được sử dụng trong nhiều năm tới.

So với Phiên bản Thử nghiệm, LOTUS BIO V1 có 2 thay đổi đáng chú ý, bao gồm:

  • đánh giá, cho điểm một cách xứng đáng hơn đối với những cải thiện hiệu năng vận hành của dự án
  • số điểm dành cho thực tiễn quản lý vận hành công trình chiếm 40% tổng số điểm, thay vì 29% như trước đây

LOTUS BIO V1 còn có những thay đổi lớn khác như:

  • mức Chứng nhận Bạch kim (thống nhất với toàn bộ Hệ thống Chứng nhận LOTUS)

  • Giai đoạn Gia hạn Chứng nhận tạo điều kiện để dự án duy trì Chứng nhận LOTUS mỗi 5 năm

  • hạng mục Mua sắm bền vững với 2 khoản: Sản phẩm ít phát thải các-bon và Sản phẩm có lợi cho sức khoẻ

  • những giải pháp mới trong phạm vi mỗi khoản nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để dự án đáp ứng các yêu cầu của LOTUS

VGBC rất hân hạnh được đón nhận các ý kiến đóng góp nhằm cập nhật và cải thiện hệ thống đánh giá. Mọi góp ý xin vui lòng gửi tới hòm thư điện tử: certification@vgbc.vn.

 

 

 

Hạng mục & Khoản của LOTUS BIO

NĂNG LƯỢNG

33 điểm

E-PR-1 Kiểm toán năng lượng
ĐKTQ
E-1 Kiểm toán năng lượng 2
E-2 Cường độ tiêu thụ năng lượng
15
E-3 Thông gió tự nhiên & Điều hòa không khí
5
E-4 Chiếu sáng nhân tạo
4
E-5 Giám sát và quản lý tiêu thụ năng lượng
3
E-6 Giải pháp năng lượng bền vững
4

NƯỚC

10 điểm

W-1 Kiểm toán nước 1
W-2 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả
3
W-3 Giám sát sử dụng và Chống thất thoát nước
3
W-4 Giải pháp sử dụng nước bền vững
4

MUA SẮM BỀN VỮNG

4 điểm

SP-1 Sản phẩm ít phát thải các-bon 2
SP-2 Sản phẩm có lợi cho sức khoẻ
2

SINH THÁI

6 điểm

Eco-PR-1 Thảm thực vật ĐKTQ
Eco-1 Thảm thực vật
3
Eco-2 Quản lý cảnh quan bền vững
2
Eco-3 Quản lý sinh vật gây hại 1

CHẤT THẢI & Ô NHIỄM

8 điểm

WP-1 Xử lý nước thải 2
WP-PR-1 Quản lý chất thải rắn
ĐKTQ
WP-2 Quản lý chất thải rắn
3
WP-3 Môi chất lạnh
2
WP-4 Giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng
1

SỨC KHỎE & TIỆN NGHI

12 điểm

H-PR-1 Tiện nghi của người sử dụng ĐKTQ
H-1 Tiện nghi của người sử dụng
3
H-PR-2 Hút thuốc lá trong nhà
ĐKTQ
H-2 Hút thuốc lá trong nhà
1
H-3 Cấp gió tươi 
2
H-4 Giám sát nồng độ CO2
1
H-5 Chiếu sáng tự nhiên
2
H-6 Tầm nhìn ra bên ngoài
2
H-7 Sản phẩm vệ sinh
1

THÍCH ỨNG & GIẢM NHẸ

11 điểm

A-1 Chống chịu thiên tai 3
A-2 Nước mưa chảy tràn
2
A-3 Hiệu ứng đảo nhiệt
2
A-PR-1 Giao thông xanh
ĐKTQ
A-4 Giao thông xanh
4

CỘNG ĐỒNG

6 điểm

CY-1 Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận sử dụng 2
CY-PR-1 Nhận thức xanh
ĐKTQ
CY-2 Nhận thức xanh
2
CY-3 Chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng
2

QUẢN LÝ

10 điểm

Man-PR-1 Kiểm toán cơ sở vật chất ĐKTQ
Man-1 Công trình đạt Chứng nhận LOTUS
1
Man-2 LOTUS AP
1
Man-3 Nghiệm thu – vận hành – chạy thử
4
Man-PR-2 Bảo trì – Duy tu
ĐKTQ
Man-4 Bảo trì – Duy tu
2
Man-5 Quản lý xanh
2

SÁNG KIẾN

8 điểm

Inn-1 Nâng cao hiệu năng vượt trội 8 điểm thưởng
Inn-2 Sáng kiến/ Công nghệ mới
8 điểm thưởng

 

 

 

Chi phí Chứng nhận LOTUS BIO

Phí Đăng ký: 10.000.000 đồng/dự án

Phí Đánh giá – Cấp Chứng nhận là loại phí đóng một lần duy nhất cho VGBC (tùy thuộc vào quy mô dự án) nhằm phục vụ toàn bộ quy trình Đánh giá và Cấp chứng nhận Tạm thời và Chính thức theo Thỏa thuận Đánh giá- cấp Chứng nhận.

Quy mô dự án
(GFA, m2)

Phí Đánh giá – Cấp Chứng nhận
(VN đồng)

Dưới 5.000 m2 44.000.000
từ 5.001 m2 đến 10.000 m2 66.000.000
từ 10.001 m2 đến 15.000 m2 82.000.000
từ 15.001 m2 đến 25.000 m2 98.000.000
từ 25.001 m2 đến 50.000 m2 142.000.000
từ 50.001 m2 đến 75.000 m2 186.000.000
từ 75.001 m2 đến 100.000 m2 230.000.000
Từ 100.001 m2 trở lên 274.000.000
 
Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

 

 

LOTUS Buildings in Operation V1 – Hướng dẫn Kỹ thuật
Cập nhật tháng 06/2017 (Tiếng Anh)

LOTUS Buildings in Operation V1 – Scorecard
Cập nhật tháng 06/2017 (song ngữ Anh-Việt)

LOTUS Buildings in Operation V1 – Nội dung cập nhật so với Bản Thử nghiệm
Cập nhật tháng 06/2017 (Tiếng Anh)

 

 

 

 

Share This