Chuỗi Khóa đào tạo Cơ bản về Công trình xanh (Video và Tài liệu)

VGBC Online Series, Phần 9: Địa điểm và Sinh thái trong Công trình xanh

Địa điểm của một dự án không chỉ quyết định các điều kiện vi khí hậu, mà còn quyết định mối tương tác và tính kết nối của dự án với các dự án lân cận và môi trường xung quanh, từ đó tác động lên lựa chọn giao thông và hành vi người sử dụng công trình.

Loading

Các khóa Online khác

Thiết kế và Mô phỏng Chiếu sáng tự nhiên

Nếu được thiết kế hợp lý, chiếu sáng tự nhiên có thể giúp tiết kiệm đáng kể năng lượng tiêu thụ và cải thiện sức khỏe và nâng cao năng suất làm việc của con người.

Thiết kế thông gió và Mô phỏng CFD

Mục tiêu khóa học: Kiến thức sơ bộ về thiết kế thông gió tự nhiên, nhất là cho công trình công nghiệp; Vai trò và ưng dụng mô phỏng CFD trong thiết kế thông gió

Loading

CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA CÔNG TRÌNH XANH