KHOÁ ĐÀO TẠO

Khoá Cơ bản:

L101: Giới thiệu về Công trình xanh

Giới thiệu về sự phát triển của công trình xanh và những yếu tố bền vững trong công trình; Những nguyên lý và thực tiễn hiệu quả tạo nên sự khác biệt giữa công trình xanh và công trình thông thường.

Khoá Trung cấp:

L201: Công trình xanh LOTUS

Giới thiệu về công trình xanh và vai trò của Hệ thống Chứng nhận; Kiến thức tổng quan về những mục tiêu và giải pháp tại các hạng mục của LOTUS; So sánh LOTUS và các hệ thống chứng nhận khác; Tìm hiểu về chi phí công trình xanh; Đào tạo Chuyên gia Tư vấn LOTUS.

L202: Giới thiệu về Chứng nhận LEED

Cung cấp kiến thức cơ bản về Hệ thống Chứng nhận công trình xanh LEED; Giới thiệu các hạng mục và yêu cầu của LEED BD+C v4; Cập nhật về thị trường công trình xanh Việt Nam

Khoá Nâng cao:

L301: Sản phẩm & Vật liệu xanh cho Công trình LEED v4

Khoá đào tạo nâng cao dành cho kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu của dự án công trình xanh hoặc các đơn vị sản xuất và cung ứng sản phẩm có dự định tham gia thị trường xây dựng xanh.

L302: Đào tạo về LEED cho Nhà thầu

Khoá đào tạo nâng cao về Chứng nhận LEED v4 dành cho Nhà thầu đang thực hiện dự án xanh hoặc có dự định tham gia thị trường xây dựng xanh.

L303: Đào tạo về LEED cho Kiến trúc sư

L304: Đào tạo về LEED cho Đơn vị Thiết kế MEP

L305: Tối ưu chi phí Chứng nhận LEED

DesignBuilder:

Chương trình Đào tạo Chuyên gia về Mô phỏng Năng lượng & Phân tích Hiệu năng Công trình

Đào tạo cơ bản đến chuyên sâu về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu quả sử dụng năng lượng của công trình.