ĐÀO TẠO VỀ LEED v4 CHO NHÀ THẦU

Đơn vị tổ chức

Liên hệ

Mr. Đặng Thành Long

Vietnam Green Building Council – CEO

Email: long.dang@vgbc.vn

or education@vgbc.vn

Mobile: 0966.695.418

Mục tiêu Khoá đào tạo

Khoá đào tạo nâng cao về Chứng nhận LEED v4 dành cho Nhà thầu đang thực hiện dự án xanh hoặc có dự định tham gia thị trường xây dựng xanh.

Chương trình Đào tạo

Vai trò của Nhà thầu trong Dự án LEED
Điều kiện tiên quyết và cách tính điểm của Chứng nhận LEED v4
Các Hạng mục và Tiêu chí liên quan tới Nhà thầu
Vị trí xây dựng bền vững - SS
Vật liệu & Tài nguyên - MR
Năng lượng & Khí quyển - EA
Chất lượng môi trường trong công trình - EQ
Vai trò và khả năng cộng tác của Nhà thầu trong đội dự án LEED
Hỏi đáp

Chuyên gia Đào tạo

Mr. Mai Xuan Linh

Green Building Specialist

LEED AP BD+C; Energy Modeler

Email: maixuanlinh@outlook.com

Phone: 0938 141568

Mr. Vũ Hồng Phong

LEED AP BD+C; LOTUS AP;

Mr. Lê Lương Vàng

Green Building Specialist

LEED AP BD+C; LOTUS AP;
Royal HaskoningDHV –  Project Manager & Green Consultant

Email: Le.Vang@rhdhv.com