GIỚI THIỆU VỀ CHỨNG NHẬN LEED

Đơn vị tổ chức

Liên hệ

Mr. Đặng Thành Long

Vietnam Green Building Council – CEO

Email: long.dang@vgbc.vn

or education@vgbc.vn

Mobile: 0966.695.418

Chương trình Đào tạo

1. Giới thiệu về USGBC, GBCI và Hệ thống Chứng nhận Công trình xanh LEED
2. Hệ thống đánh giá, phân loại chứng nhận, quy tắc áp dụng và những yêu cầu tối thiểu (MPR)
3. Các hạng mục của LEED BD+C v4
  • Location and Transportation
  • Sustainable Sites
  • Water Efficiency
  • Energy and Atmosphere
  • Materials and Resources
  • Indoor Environmental Quality
  • Innovation in Design and Regional Priority
4. Case studies - Một số dự án tiêu biểu
5. Bài kiểm tra
6. Hỏi đáp
7. Bài kiểm tra trực tuyến sau khoá học

Chuyên gia Đào tạo

Mr. Mai Xuan Linh

Green Building Specialist

LEED AP BD+C; Energy Modeler

Email: maixuanlinh@outlook.com

Phone: 0938 141568

Mr. Vũ Hồng Phong

Vietnam Green Building Council

LEED AP BD+C; LOTUS AP;
VGBC Project Manager

Email: phong.vu@vgbc.vn

Mr. Lê Lương Vàng

Green Building Specialist

LEED AP BD+C; LOTUS AP;
Royal HaskoningDHV – Project Manager & Green Consultant;

Email: Le.Vang@rhdhv.com