Khóa đào tạo Chuẩn bị cho kỳ thi LEED GA

(LEED GA Preparation Series)

 

 

STT

Nội dung / Topics

Hoạt động / Activities

Session 1

Foundation

 • The Tiers of the credentialing process
 • The exam Registration
 • Introduction to the concepts of sustainable design
 • Pre-reading required before class
 • Introduce LEED GA credential
 • Review LEED GA Test Format, Exam Registration and Scheduling
 • Introduce green building basics and benefits

Session 2

LEED Process

 • Overview of USGBC and LEED
 • LEED v4 key concepts and themes
 • LEED v4 Impact Category and Point Allocation Process Overview
 • Pre-reading required before class
 • Explore U.S. Green Building Council and LEED green building certification program
 • Make your flashcards
 • Complete assessment quiz associated with LEED Process

Session 3

Integrative strategies

Integrative processes of design and construction

 • Pre-reading required before class
 • Dive into an explanation of the integrative process
 • Review LEED v4 for Building Design and Construction checklist. Do in-class exercises regarding setting a LEED-certification goal
 • Make your flashcards
 • Complete assessment quiz associated with Integrative Strategies

Session 4

Location & Transportation

 

Location & Transportation

 • Pre-reading required before class
 • Dive in the strategies and technologies of LEED Category: Location & Transportation
 • Make your flashcards
 • Complete assessment quiz associated with Location & Transportation

Session 5

Sustainable Sites

Sustainable Sites

 • Pre-reading required before class
 • Dive in the strategies and technologies of LEED Category: Sustainable Sites
 • Make your flashcards
 • Complete assessment quiz associated with Sustainable Sites

Session 6

Water Efficiency 

 

Water Efficiency

 • Pre-reading required before class
 • Dive in the strategies and technologies of LEED Category: Water Efficiency
 • Make your flashcards
 • Complete assessment quiz associated with Water Efficiency

Session 7

Energy & Atmosphere

 

Energy & Atmosphere

 • Pre-reading required before class
 • Dive in the strategies and technologies of LEED Category: Energy & Atmosphere
 • Make your flashcards
 • Complete assessment quiz associated with Energy & Atmosphere

Session 8

Material & Resources

Material & Resources

 • Pre-reading required before class
 • Dive in the strategies and technologies of LEED Category: Material & Resources
 • Make your flashcards
 • Complete assessment quiz associated with Material & Resources

Session 9

Indoor Environment Quality

Indoor Environment Quality

 • Pre-reading required before class
 • Dive in the strategies and technologies of LEED Category: Indoor Environment Quality
 • Make your flashcards
 • Complete assessment quiz associated with Indoor Environment Quality

Session 10

Project Surroundings and Public Outreach

 • LEED Innovation
 • Regional Priority
 • Trade‐offs and Synergies
 • Pre-reading required before class
 • Dive in the strategies and technologies of LEED Category: LEED Innovation and Regional Priority
 • Make your flashcards
 • Complete assessment quiz associated with Project Surroundings and Public Outreach

Session 11

Consolidation

 • Referenced Standards for the LEED® Green Associate Exam
 • Flashcard review
 • Practice Exam Approach
 • Review exam day reminders and strategies
 • Review the flash cards
 • LEED Green Associate Mock Exams

Hình thức đào tạo:

Mỗi khóa gồm 11 buổi học, mỗi buổi học diễn ra trong 3 tiếng. 

Tài liệu mỗi buổi học có:

 • Bài đọc Pre-Readings được gửi trước cho học viên
 • Tài liệu giảng dạy (Slides, Flashcards, LEEDv4 BD+C ballot version…)
 • Quiz & practice questions

Yêu cầu về ngôn ngữ (tiếng Anh):

Tài liệu chủ yếu dùng tiếng Anh vì ngôn ngữ thi LEED GA là tiếng Anh. Học viên cần có trình độ tiếng Anh đủ để đọc hiểu các khái niệm. Khóa học có thể được giảng dạy bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, theo nhu cầu học viên khi đăng ký.

 

Hỗ trợ của VGBC:

 • Nếu vì lịch cá nhân bạn bị lỡ một số buổi hoặc phải hoãn khóa học, bạn được học lại (không hạn chế số lần) khi VGBC mở các lớp tiếp theo.
 • Trong trường hợp bạn đã tham dự đầy đủ 11 buổi học, hoàn thành các bài quiz sau mỗi buổi học và đạt 85% trở lên trong ít nhất 2 bài practice exam sau khóa, nhưng bạn vẫn thi trượt, VGBC sẽ hoàn trả 100% học phí (hóa đơn đóng lệ phí thi cần ghi rõ tên bạn).
 • VGBC giảm 50% học phí cho sinh viên và giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng
 • Các hội viên VGBC được chiết khấu học phí theo quyền lợi tương ứng với mức hội viên

Tài liệu tham khảo:

Quy trình Đăng ký dự thi LEED GA:

 1. Đăng ký tài khoản trên USGBC.org (miễn phí): https://www.usgbc.org/registration/create-user
 2. Đăng ký và thanh toán lệ phí thi LEED Green Associate (LEED GA): https://www.usgbc.org/exam-registration/exam?exam=2773636
 3. Đăng ký địa điểm và lịch thi trên website Prometric (sau khi đã thanh toán lệ phí thi trên USGBC, bạn sẽ nhận được link đến Prometric để chọn lịch thi)