DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẠT CHỨNG NHẬN LEED TẠI VIỆT NAM

STT Tên Dự án Ngày đạt Chứng nhận Loại công trình GFA Công ty
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
0005 Tòa nhà PCC (Trung tâm Phát triển mẫu) 03/06/2012 Văn phòng 4.545 m2 Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
0004 Nhà máy HanesBrands – Phú Bài II 10/05/2012 Nhà máy may mặc 13.605 m2 KCN Phú Bài, Thừa Thiên Huế
0003 Nhà máy FGL Tân Phú 01/04/2012  Nhà máy may mặc 11.922 m2  Tân Phú, Đồng Nai
0002 Trung tâm Kho vận YCH-Protrade Distripark 25/08/2011  Nhà kho & Trung Tâm Phân phối 22.668 m2  Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
0001 Nhà máy Colgate – Palmolive Bình Dương 21/07/2010 Nhà máy sản xuất bàn chải đánh răng 19.475 m2 KCN Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương