LIST OF LOTUS AP

Năm STT. Mã số Họ và Tên Công ty Chứng nhận có giá trị đến ngày
2011 1 AP20110012 Do Ngoc Diep IFC 2-Sep-18
2 AP20110008 Hannah Jefferys Pentago Design Co Ltd 30-Jun-17
3 AP20110014 Nguyen Le Kien Ardor 30-Jun-17
4 AP20110009 Dang Van Dien Enerteam 30-Jun-17
5 AP20110016 Darren O’Dea   30-Jun-17
6 AP20110017 Tim Middleton Vilandco 30-Jun-17
7 AP20110001 Donald James McIntyre  DWP Vietnam 30-Jun-17
8 AP20110011 Nguyen Trung Kien Vilandco 30-Jun-17
9 AP20110013 Xavier Leulliette VGBC 30-Jun-17
10 AP20110007 Andrew Currie OUT-2 Limited 30-Jun-17
11 AP20110010 Melissa Merryweather GreenConsult 11-Sep-19
12 AP20110015 Phan Thu Hang Saint-Gobain Viet Nam 30-Jun-17
13 AP20110005 Bui Nguyen Quy Viet Indochine Engineering Vietnam Ltd 30-Jun-17
14 AP20110002 Nguyen Thi Huong Thu GreenViet 30-Jun-17
15 AP20110003 Kevin Dinh Indochine Engineering Vietnam Ltd 30-Jun-17
16 AP20110006 Nguyen Chinh Nghia DWP Vietnam 30-Jun-17
17 AP20110004 Dang Anh Thi GreenViet 30-Jun-17
           
2012 18 AP20120005 Ngô Thanh Phong Unicons Corporation  30-Jun-17
19 AP20120010 Nguyễn Thị Thanh Hằng ECC Ho Chi Minh 30-Jun-17
20 AP20120011 Tan Kian Hua Ong & Ong Co. Ltd 30-Jun-17
21 AP20120018 Trần Hữu Phước ARCHETYPE 30-Jun-17
22 AP20120021 Daniel Berger VGBC 30-Jun-17
23 AP20120022 Matthew Dean Parkes ATLAS 30-Jun-17
24 AP20120023 Vu Thanh Cong Quatest 3 30-Jun-17
25 AP20120026 Clara James VGBC 30-Jun-17
26 AP20120027 Andrea Archanco VGBC 30-Jun-17
27 AP20120012 Lý Thị Anh Đào ECC Ho Chi Minh 30-Jun-17
28 AP20120030 Quách Anh Thư DWP 30-Jun-17
29 AP20120031 Tran Thuan Tri (Mr.)  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Gia 30-Jun-17
30 AP20120032 Pham Quan Luc (Mr.)  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Gia 30-Jun-17
31 AP20120033 Nguyen Thi Quynh Ngan DWP 30-Jun-17
32 AP20120036 Vu Manh Quan TNHH Hanla 30-Jun-17
33 AP20120037 Vincent Mazens VGBC 30-Jun-17
34 AP20120043 Hoang Huong Lan CBRE Vietnam 30-Jun-17
35 AP20120044 Hoàng Minh Nguyễn VNPT Property & Management Company 30-Jun-17
36 AP20120050 Tan Bak Ping A. G. (Vietnam) Consult Co.,Ltd. 30-Jun-17
37 AP20120057 Tran Trung Dung Archetype Vietnam 30-Jun-17
38 AP20120051 Yoann Hou Archetype Vietnam 30-Jun-17
39 AP20120054 Vu Minh Duc Kumho E & C 30-Jun-17
40 AP20120003 Louwie Gan GHD Pty Ltd 30-Jun-17
41 AP20120055 Manuel Valcárcel Rodríguez VGBC 30-Jun-17
42 AP20120002 Sebastian Lutz HappyLand 30-Jun-17
43 AP20120004 Lê Thị Kim Phụng  Bouygues Batiment International – ThaiLan 30-Jun-17
44 AP20120008 Tran Van Sang TUV SUD PSB VIET NAM 30-Jun-17
45 AP20120013 Hoang Huu Dung Ong & Ong Co. Ltd 30-Jun-17
46 AP20120017  Dương Thiện / Thien Duong Công ty TNHH Transform Architecture 30-Jun-17
47 AP20120024 Nguyen Le Thi Quatest 3 30-Jun-17
48 AP20120039 Nguyễn Hoàng Thanh PMC 30-Jun-17
49 AP20120035 Phạm Văn Thịnh CBRE Vietnam 30-Jun-17
50 AP20120040 Alan Williams Consultant specialising in building thermal performance design incorporating photovoltaics. 30-Jun-17
51 AP20120046 Lê Sỹ Nguyên Archetype Vietnam 30-Jun-17
52 AP20120047 Vu Ngoc Anh Archetype Vietnam 30-Jun-17
53 AP20120056 Jean-françois Chevance Archetype Vietnam 30-Jun-17
54 AP20120049 Nguyễn Thanh Dũng Holcim Vietnam 30-Jun-17
55 AP20120048 Hùynh Thị Ngọc Lan Phương Archetype Vietnam 30-Jun-17
56 AP20120019 Tran Khanh Trung TTT Architects 30-Jun-17
57 AP20120020 Vu Linh Quang Ardor Architects 30-Jun-17
58 AP20120006 Stephan Schouten Royal HaskoningDHV  30-Jun-17
59 AP20120007 Nicolas Jallade ARTELIA Internaltional 14-Jul-18
60 AP20120014 Mã Khai Hiền ENERTEAM 30-Jun-17
61 AP20120052 Tran Gia Hanh CBRE Vietnam 30-Jun-17
62 AP20120025 Phan Tuan Anh VGBC 30-Jun-17
63 AP20120038 Andrew Crouch VGBC 30-Jun-17
64 AP20120053 Maria Wanda Mucha Aedas VietNam Ltd. 30-Jun-17
65 AP20120009 Bach Thi Lien Hoa Ong & Ong Co. Ltd 30-Jun-17
66 AP20120028 Lê Thị Hương  Schneider Electric Vietnam 30-Jun-17
67 AP20120001 Do Hong Phuc Aurecon 30-Jun-17
68 AP20120015 Lê Hoàng Vũ Schneider Electric Vietnam 30-Jun-17
69 AP20120016 Lê Trường Phú Schneider Electric Vietnam 30-Jun-17
70 AP20120034 Nguyen Lan Phuong Schneider Electric Vietnam 30-Jun-17
71 AP20120058 Tran The Hung Archetype Vietnam 30-Jun-17
72 AP20120045 Lê Thị Yến Như DWP 30-Jun-17
73 AP20120029 Đoàn Thị Phương Mai DWP 30-Jun-17
74 AP20120042 Võ Quỳnh Trang  CBRE Vietnam 30-Jun-17
75 AP20120041 Phạm Huy Tuấn CBRE Vietnam 30-Jun-17
           
 2013 76 AP20130004 Lê Hoài Phương DWP 30-Jun-17
77 AP20130010 Huynh Trung Hieu Indochine 28-Feb-20
78 AP20130013 Phan Huy Vinh Phu Hung Gia 30-Jun-17
79 AP20130014 Phạm Phong Hải Aurecon Vietnam 30-Jun-17
80 AP20130015 Lục Thu Huyền ITA- Institute of Tropical Architecture 30-Jun-17
81 AP20130016 Hoàng Mạnh Nguyên ITA- Institute of Tropical Architecture 30-Jun-17
82 AP20130017 Lương Thanh Hùng Indochine 30-Jun-17
83 AP20130019 Đinh Anh Hùng Royal Haskoning Vietnam 30-Jun-17
84 AP20130020 Văn Hoàng Lâm Royal Haskoning Vietnam 28-Feb-18
85 AP20130021 Hoang Tuan Anh Archetype Vietnam 30-Jun-17
86 AP20130022 Huynh Thi Quoc Huong Ong & Ong Co. Ltd 30-Jun-17
87 AP20130030 Vu Hong Phong VGBC 28-Feb-18
88 AP20130031 Alexandre Duverger VGBC 28-Feb-18
89 AP20130023 Nguyen Dinh Phung Indochine 28-Feb-18
90 AP20130039 Trần Minh Giác Cổ phần Dịch vụ – Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh REE 28-Feb-18
91 AP20130040 Trương Quang Tuệ  Cổ phần Dịch vụ – Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh REE 28-Feb-18
92 AP20130041 Hồ Đắc Thành Cổ phần Dịch vụ – Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh REE 28-Feb-18
93 AP20130042 Nguyễn Tấn Hưng Cổ phần Dịch vụ – Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh REE 28-Feb-18
94 AP20130043 Nguyễn Văn Chí  Cổ phần Dịch vụ – Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh REE 28-Feb-18
95 AP20130034 Phan Thị Thanh Huyền OBAYASHI VIETNAM CORPORATION 28-Feb-18
96 AP20130049 Nguyễn Đình Lập DK engineering 28-Feb-18
97 AP20130005 Lê Việt Cường DWP 30-Jun-17
98 AP20130006 Tran Vinh Triet Phu Hung Gia 30-Jun-17
99 AP20130001 Nguyễn Văn Hường Aurecon Vietnam 30-Jun-17
100 AP20130002 Nguyễn Minh Trí Aurecon Vietnam 30-Jun-17
101 AP20130003 Trương Trọng Quốc Thịnh Aurecon Vietnam 30-Jun-17
102 AP20130009 Vo Thi Bao Tran Indochine 28-Feb-18
103 AP20130012 Hồ Minh Nhật HaskoningDHV Vietnam Ltd., 28-Feb-18
104 AP20130018 Nguyễn Xuân Dương HaskoningDHV Vietnam. 28-Feb-18
105 AP20130026 Ngo Tinh Dien Royal HaskoningDHV 30-Jun-17
106 AP20130027 Vu Xuan Truong Green Build E&C Vietnam Co.,Ltd. 28-Feb-18
107 AP20130028 Nguyen Tien Duc Thai Nguyen University of Technology 28-Feb-18
108 AP20130029 Do Huu Nhat Quang GreenViet 28-Feb-18
109 AP20130046 Trần Hoàng Hưng PTW Architects 28-Feb-18
110 AP20130032 Nguyễn Đức Ân Obayashi Vietnam Corporation – Ho Chi Minh Head Office 28-Feb-18
111 AP20130035 Đinh Công Phúc Turner Construction 28-Feb-18
112 AP20130037 Le Ngoc Ho  Indochine Engineering Vietnam Ltd 28-Feb-18
113 AP20130044 Võ Minh Nhựt Cổ phần Dịch vụ – Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh REE 28-Feb-18
114 AP20130011 Carl De Leeuw UNDP 30-Jun-17
115 AP20130025 Nguyen Manh Hoach Royal HaskoningDHV Vietnam 28-Feb-18
116 AP20130048 Nguyễn Hải Anh Saint-Gobain 28-Feb-18
117 AP20130038 Hà Quang Đô Cổ phần Dịch vụ – Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh REE 28-Feb-18
118 AP20130036 Tran Manh Dung GREEN ONE UN HOUSE PROJECT 28-Feb-18
119 AP20130024 Cao Thu Giang Royal Haskoning Vietnam 28-Feb-18
120 AP20130050 Lê Thị Thu Trang DK engineering 28-Feb-18
121 AP20130033 Arsy Adiguna Christensen VGBC 28-Feb-18
122 AP20130008 Tran Hiep Indochine 30-Jun-17
123 AP20130007 Đào Phương Giang DWP 30-Jun-17
124 AP20130047 Nghiêm Danh Hào Saint-Gobain 28-Feb-18
125 AP20130045 Foo Chew Sam Sai Gon Thuong Tin Tan Thang Real Estate Investment JSC 28-Feb-18
           
2014 126 AP20140003 Jens Leibold VGBC  21-May-18
127 AP20140006 Do Van Nam Big C Vietnam  28-Aug-18
128 AP20140012 Robin Regis Archetype Vietnam Ltd. 19-Dec-18
129 AP20140004 Danilo Lusung Luat Ecoba 21-Jul-18
130 AP20140001 Truong Le Thi Gamuda land (Celadon city) 1-Jun-18
131 AP20140002 Nguyen Thanh Duy SamSung C&T – a freelancer now 28-Feb-18
132 AP20140009 Hoang Thi Hai DK Engineering 22-Sep-18
133 AP20140008 Le Kim Truong Aurecon Vietnam 30-Aug-18
134 AP20140007 Nguyen Thuy Linh RCR Infrastructure – Vietnam 29-Aug-18
135 AP20140011 Yoan Guyon Boydens Vietnam 19-Dec-18
136 AP20140014 Patrick Bivona ARTELIA Vietnam 26-Dec-18
137 AP20140005 Vu Kien Dinh Hunter Douglas 26-Aug-18
138 AP20140010 Pham Viet Hung Hoa Binh Corporation 25-Sep-18
139 AP20140013 Nguyen Van Thanh Boydens Vietnam 19-Dec-18
           
2015 140 AP20150001 Truong Le Minh Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình 9-Jan-19
141 AP20150002 Nguyễn Văn Thêm ShenYang Yuanda Aluminium industry engineering Co.,Ltd. 9-Jan-19
142 AP20150003 Trần Thanh Trà Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình 12-Jan-19
143 AP20150004 Bùi Quang Thiện Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình 12-Jan-19
144 AP20150005 Nguyễn Như Khanh Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình 12-Jan-19
145 AP20150006 Vũ Toàn Thắng Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình 12-Jan-19
146 AP20150007 Nguyễn Ngọc Tân Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình 12-Jan-19
147 AP20150008 Nguyễn Khắc Dũng Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình 13-Jan-19
148 AP20150009 Bùi Văn Hảo Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình 13-Jan-19
149 AP20150010 Vũ Thành Nam Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình 13-Jan-19
150 AP20150011 Nghiêm Xuân Đức Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình 13-Jan-19
151 AP20150012 Louwie A. Gan L.A.Gan Associates 30-Jun-17
           
  2016 152 AP20160001 Mai Vũ Dũng PTW Architects 24-Jan-19
153 AP20160002 Đăng Xuân Hòa PTW Architects 24-Jan-19
154 AP20160003 Phùng Minh Sơn PTW Architects 24-Jan-19
155 AP20160004 Nguyễn Mạnh Thắng PTW Architects 24-Jan-19
156 AP20160005 Lê Thanh Tùng PTW Architects 24-Jan-19
157 AP20160006 Lê Ngọc Anh PTW Architects 24-Jan-19
158 AP20160007 Vũ Hồng Linh PTW Architects 24-Jan-19
159 AP20160008 Đỗ Xuân Trường PTW Architects 24-Jan-19
160 AP20160009 Vũ Nhật Trường PTW Architects 24-Jan-19
161 AP20160010 Hoàng Văn Duy PTW Architects 24-Jan-19
162 AP20160011 Trần Thị Hải Linh PTW Architects 24-Jan-19
163 AP20160012 Vũ Ngọc Tiến PTW Architects 24-Jan-19
164 AP20160013 Hồ Mỹ Thuật PTW Architects 24-Jan-19
165 AP20160014 Lê Huyền Anh PTW Architects 24-Jan-19
166 AP20160015 Phạm Sĩ Minh PTW Architects 24-Jan-19
167 AP20160016 Nguyễn Đình Nhân PTW Architects 24-Jan-19
168 AP20160017 Bành Minh Hải PTW Architects 24-Jan-19
169 AP20160018 Hoàng Tùng Cương PTW Architects 24-Jan-19
170 AP20160019 Hoàng Bá Trâm Anh PTW Architects 24-Jan-19
171 AP20160020 Bùi Anh Đào PTW Architects 24-Jan-19
172 AP20160021 Bùi Công Hiền PTW Architects 24-Jan-19
173 AP20160022 Trần Cẩm Thy PTW Architects 24-Jan-19
174 AP20160023 Mai Hưng Việt PTW Architects 24-Jan-19
175 AP20160024 Tăng Trương Thanh Trung PTW Architects 24-Jan-19
176 AP20160025 Phan Quốc Hưng PTW Architects 24-Jan-19
177 AP20160026 Phan Gia Hữu Tuấn  PTW Architects 24-Jan-19
178 AP20160027 Phạm Thị Quỳnh Trang PTW Architects 24-Jan-19
179 AP20160028 Nguyễn Thị Thảo nguyên PTW Architects 24-Jan-19
180 AP20160029 Nguyễn Phan Long Trung PTW Architects 24-Jan-19
181 AP20160030 Dương Minh Thanh PTW Architects 24-Jan-19
182 AP20160031 Hoàng Anh Dũng  Elithis Asia – Energy Efficiency Engineer 26-Jan-19
183 AP20160032 Tran Giang Nam  Architect studiebureaur boydens nv 27-Jan-19
184 AP20160033 Le Anh Tuan Architecture.d.GD Ha Noi City – Viet Nam 25-Jan-19
185 AP20160034 Hoang Phuong Lien  PTW Architects 1-Sep-18
186 AP20160035 Vu Manh Hung PTW Architects 1-Sep-18
187 AP20160036 Nguyen Phu Hien Green Viet 25-Oct-18
188 AP20160037 Duong Anh Tien Green Viet 1-Nov-18
189 AP20160038 Nguyen Huu Hien Green Viet 21-Oct-18
190 AP20160039 Pedro Marques  Boydens 23-Nov-18
191 AP20160040 Doan Thi Thao Linh VGBC 17-Aug-18
192 AP20160041 Stephen Augustine Kuiack  Sustainable Development Vietnam Operations 24-Dec-18
193 AP20160042 Vu Diep Ngoc VGBC 24-Dec-18
           
  2017 194 AP20170001 Luong Nguyen Hoang Anh Schindler Vietnam Ltd 5-Jan-19
195 AP20170002 Dang Viet An Sustainable Engineering Vietnam LLC 21-Jan-19
196 AP20170002 Trieu Tien Chinh Sustainable Engineering Vietnam LLC 21-Jan-19
197  AP20170004 Đỗ Trần Bình Công ty TNHH Goldenkey 27-Apr-19
198  AP20170005 Nguyễn Hùng Giang PTW Architects 12-May-19
199  AP20170006 Nguyễn Lý Đáng SEAREFICO 24-Jun-19
200  AP20170007 Nguyễn Thị Khánh Phương  NUCE 26-Aug-19
201  AP20170008 Đặng Thuỳ Linh  VILANDCO 30-Aug-19
202  AP20170009 Hồ Xuân Thu  Indochine Engineering Vietnam 29-Sep-19
203  AP20170010 Nguyễn Lang Tùng  Artelia Việt Nam 19-Oct-19
204  AP20170011 Huynh Thien Thanh Ba  Archetype 02-Nov-19
205  AP20170012 Đỗ Ngọc Trung  Archetype 08-Dec-19
206  AP20170013 Phạm Thị Kim Ngân  Archetype 11-Dec-19
207  AP20170014 Trình Quang Lộc  ARDOR Architects 23-Dec-19
208  AP20170015 Phạm Duy Hoàng  ARDOR Architects 25-Dec-19
           
  2018 209 AP20180001 Johannes Naude VILANDCO 26-Jan-2020
210 AP20180002 Nguyễn Văn An  HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC  18-Apr-2020
 211 AP20180003  Võ Xanh  HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC   18-Apr-2020
212   AP20180004   Lê Trung Kiên HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC  24-Apr-2020 
213  AP20180005 Lê Lương Vàng  Royal HaskoningDHV  03-May-2020 
214  AP20180006  Đỗ Minh Tý  HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC  04-May-2020 
215  AP20180007  Đỗ Hữu Tuấn HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC   08-May-2020 
216  AP20180008  Trần Duy Anh  HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC  05-May-2020 
217 AP20180009 Bùi Xuân Minh HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC 08-May-2020 
218  AP20180010  Võ Đại Triệu  HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC  08-May-2020 
219 AP20180011 TRẦN NGUYỄN MINH ĐỨC  HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC 16-May-2020 
220 AP20180012 Lê Anh Khoa  HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC 16-May-2020
221 AP20180013 Nguyễn Thị Thanh Tâm  HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC 16-May-2020
222 AP20180014  Trần Duy Vũ GreenViet 25-May-2020 
223 AP20180015  Phan Nguyên Luận GreenViet 25-May-2020
224  AP20180016  Hồ Bảo Trâm GreenViet 25-May-2020 
225  AP20180017  Đỗ Thị Ái Uyên GreenViet 25-May-2020 
226 AP20180018  LÊ PHƯƠNG DŨNG GreenViet 25-May-2020 
227 AP20180019 Nguyễn Thị Kim Phụng GreenViet 25-May-2020
228 AP20180020 Lê Thế Thành GreenViet 25-May-2020
229 AP20180021 Nguyễn Thanh Quang GreenViet 25-May-2020
230 AP20180022 Nguyễn Tấn Đạt GreenViet 25-May-2020
231 AP20180023 Trần Thanh Long GreenViet 25-May-2020
232 AP20180024 TRẦN NGỌC PHƯƠNG Archetype Việt Nam 27-June-2020
233 AP20180025 Ngô Đông Hải PTW Architects 29-July-2020
234 AP20180026 Nguyễn Tiến Việt  HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC 20-Aug-2020
235 AP20180027 Trương Thị Mỹ Hạnh Artelia Vietnam 20-Oct-2020
236 AP20180028 Phạm Thị Trúc Phương HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC 25-Dec-2020
237 AP20180029 Trần Văn Lãnh HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC 25-Dec-2020
238 AP20180030 Lâm Thị Thu Giang  HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC 25-Dec-2020
239 AP20180031 Huỳnh Chánh Trung HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC 25-Dec-2020
240 AP20180032 Nguyễn Xuân Thanh HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC 25-Dec-2020
241 AP20180033 Tô Loan Phượng HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC 25-Dec-2020
242 AP20180034 Đặng Kha Luân HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC 25-Dec-2020
243 AP20180035 Phan Thanh Ân  LOTTE Properties HCMC., Ltd. 28-Dec-2020
         
  2019 244 AP20190002 Trần Văn Hùng Công Ty TNHH Turner Việt Nam 08-Jan-2021
245 AP20190002 Damar Wulyanto Danusastro PT.Yodaya Hijau Bestari 15-Jan-2021
246 AP20190003 Nguyễn Minh Mẫn ACSC 06-Apr-2021
 247  AP20190004 Trần Minh Ngọc  Cty TNHH Việt Nam Phát 20-Apr-2021
248  AP20190005 Lê Khánh Toàn Obayashi Việt Nam 20-May-2021
249  AP20190006 Tạ Văn Huy Obayashi Việt Nam 20-May-2021
250  AP20190007 Đàm Thị Hợi Obayashi Việt Nam 20-May-2021
251  AP20190008 Phạm Tuấn Nghĩa Obayashi Việt Nam 20-May-2021
252  AP20190009 Mai Chí Thọ Obayashi Việt Nam 20-May-2021
253  AP20190010 Hoàng Hữu Hiếu Obayashi Việt Nam 20-May-2021
254  AP20190011 Nguyễn Văn Quân Obayashi Việt Nam 20-May-2021
255  AP20190012  Ho, Tzung-Han  Sunny Market Co., Ltd  25-May-2021 
256 AP20190013 Lê Thị Thảo Liên GreenViet 08-Jun-2021
257 AP20190014  Trần Đình Tứ GreenViet 08-Jun-2021
258 AP20190015  Nguyễn Văn Hòa Công ty TNHH Tư Vấn Tài Nguyên 08-Jun-2021