Ban Giám đốc

Ban Giám đốc và Ban Cố vấn của VGBC gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế đại diện cho tất cả các bên liên quan trong ngành xây dựng như các cơ quan chính phủ, khối học thuật, viện nghiên cứu, các tổ chức hỗ trợ phát triển và khu vực tư nhân.

 
Thành viên Sáng lập:
– Ông. Jalel Sager, Nguyên Giám đốc Điều hành VGBC
– Ông. Tom Miller (Green Cities Fund)
– Ông. Lê Cường (ARB Palisades)
 
Chủ tịch Danh dự:
– Bà. Tôn Nữ Thị Ninh (Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội)
– Ông. Nguyễn Hữu Dũng, Nguyên Chủ tịch VGBC
 
Phó Chủ tịch Danh dự:
Bà. Kathrin Moore (San Francisco Planning Commission)

 

Ban Điều hành
 
Chủ tịch:
Bà. Phan Thu Hằng, St. Gobain
 
Thành viên Ban Điều hành:
– Bà. Melissa Susan Merryweather, Green Consult-Asia
– Ông. Nguyễn Công Minh Bảo, INSEE
– Ông. Đỗ Mạnh Dũng, Schneider Electric Việt Nam
– Ông. Yannick Millet, Nguyên Giám đốc VGBCr
– Ông. Richard Colville, CBRE

Thành viên:

– Ông. Dương Thiện, Transform Architecture
– Ông. Ngô Viết Nam Sơn, Chairman, NVD Architects & Planners
– Ông. Vũ Linh Quang, Ardor Architects
– Ông. Nguyễn Trung Kiên, Vilandco
– Bà. Lưu Thị Thanh Mẫu, Phúc Khang
– Ông. Douglas Snyder, Chuyên gia Tư vấn Bền vững
– Ông. Tran Khanh Trung, TTT
– Bà. Le Thi Hong Na, HCMC University of Technology