CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN VGBC

 

Chương trình Hội viên của VGBC là một chương trình tự nguyện dành cho các công ty nhằm xây dựng một mạng lưới hợp tác thúc đẩy phong trào công trình xanh tại Việt Nam. Chương trình Hội viên có 4 mức: Bạch kim – Vàng – Bạc – Thường. Một số quyền lợi chính khi tham gia Chương trình Hội viên bao gồm: 
 

Kết nối và học hỏi

1- Tham gia đóng góp ý kiến, tiếp tục hoàn thiện Hệ thống tiêu chí công trình xanh LOTUS.

2- Học hỏi từ cộng đồng VGBC khi tham gia các hội thảo, sự kiện về công trình xanh.

3- Nhận các thông tin cập nhật thường xuyên về công trình xanh.

Tăng cường sự hiện diện trên thị trường

4- Kết nối với các chuyên gia trong ngành và các hội viên khác – các doanh nghiệp, tổ chức, các khối học thuật, tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước và các viện nghiên cứu hàng đầu về công trình xanh và xây dựng bền vững.

5- Cơ hội chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm với các chuyên gia khác tại hội thảo, hội nghị và sự kiện do VGBC tổ chức

Củng cố hình ảnh của tổ chức

6- Sử dụng logo VGBC trong các tài liệu, thư từ liên lạc để khẳng định cam kết môi trường và trách nhiệm xã hội của tổ chức.

7- Đăng thông tin về sản phẩm, dịch vụ xanh của doanh nghiệp lên Green Database (Cơ sở Dữ liệu Xanh) của VGBC.

Hưởng các ưu đãi, chiết khấu

8- Được hưởng chiết khấu khi đăng ký các khoá đào tạo nội bộ với VGBC, hoặc được ưu tiên một số suất miễn phí khi tham dự các khoá đào tạo chung do VGBC tổ chức.

9- Truy cập các tài liệu và hướng dẫn kỹ thuật của VGBC.

Quyền lợi tài trợ

10- Hội viên có thể tham gia tài trợ cho một, một số sự kiện hoặc các ấn phẩm của VGBC và được vinh danh và/hoặc quảng cáo logo trên các trang bìa tùy vào mức tài trợ.

11- Hội viên cũng có thể tự đề đạt các sự kiện, VGBC có thể hỗ trợ truyền thông cho sự kiện, cố vấn về chuyên môn hoặc cử chuyên gia đến phát biểu tại sự kiện.

 
 

Quyền lợi Hội viên

 

Các gói Hội viên / Membership package

PLATINUM

GOLD

SILVER

REGULAR

Phí Hội viên (VND, thường niên, bao gồm VAT)

Annual membership fee

63.200.000

31.600.000

19.800.000

9.900.000

Tiện ích

Quyền lợi

Tham dự các sự kiện, hội thảo, khoá đào tạo chung do VGBC tổ chức

Access to events, workshop, public training sessions organized by VGBC

Tối đa 4 suất miễn phí

At most 4 free seats

Tối đa 3 suất miễn phí

At most 3 free seats

Tối đa 2 suất miễn phí

At most 2 free seats

Tối đa 1 suất miễn phí

At most 1 free seat

Miễn phí đăng sản phẩm lên Cơ sở dữ liệu Xanh

Free green product listing on Green Database

Có, không giới hạn số sản phẩm

Yes, unlimited number of products

Có, không giới hạn số sản phẩm

Yes, unlimited number of products

Có, tối đa 5 sản phẩm

Yes, at most 5 products

Có, tối đa 3 sản phẩm

Yes, at most 3 products

Chiết khấu khi đăng ký các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo theo nhu cầu hoặc các dịch vụ tư vấn về công trình xanh

Discount on fee for internal training, on-demand training programs or consultancy service

40%

30%

20%

10%

Chiết khấu khi tài trợ các sự kiện do bên B tổ chức

Discount on sponsorship fee for events organized by Party B

40%

30%

20%

10%

Được cấp giấy Chứng nhận Hội viên

Membership certificate

Yes

Yes

Yes

Yes

Được quyền sử dụng Logo VGBC trong các tài liệu marketing

Right to use logo of VGBC on marketing materials

 

Yes

 

Yes

 

Yes

 

Yes

Được đề cử, ứng cử tham gia các ủy ban tư vấn kỹ thuật, chiến lược do bên B tổ chức

Opportunity to nominate and stand for election for technical and advisory commitees

 

Yes

 

Yes

 

Yes

 

Yes

Tiếp cận miễn phí các tài liệu kỹ thuật, báo cáo phân tích do bên B thực hiện, sưu tập hoặc biên phiên dịch

Free access to technical documents, analysis report developed, curated or translated by Party B

 

Yes

 

Yes

 

Yes

 

Yes

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động liên quan đến công trình xanh

Support in organization of green building – related events and activities

 

Yes

 

Yes

 

Yes

 

Yes

Đăng logo lên trang danh mục Hội viên trên website VGBC

Company logo on Membership Directory on VGBC website

Yes

Yes

Yes

Yes

Nhận các thông tin cập nhật thường xuyên về thị trường, hoạt động, sự kiện công trình xanh

Regular email updates on green building market, activities and events

Yes

Yes

Yes

Yes

Cơ hội tham gia phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm, dự án tại các hội thảo, sự kiện về công trình xanh

Opportunities to present experience and projects at green building workshops, events

Yes

Yes

Yes

Yes

Đăng ký trở thành Hội viên VGBC

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

ĐT: (+84) 966 695 418
Email: long.dang@vgbc.vn