Đội ngũ nhân viên VGBC

Đặng Thành Long

Giám đốc Điều hành | long.dang@vgbc.vn

Ông Đặng Thành Long tốt nghiệp khoa Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Quốc gia Singapore. Ông đã có hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều ngân hàng, công ty quản lý quỹ ở Việt Nam. Từ tháng 6/2015, ông Long đảm nhận cương vị Giám đốc Điều hành của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam.

Vũ Hồng Phong

Quản lý Dự án | phong.vu@vgbc.vn

Vũ Hồng Phong là Thạc sỹ về năng lượng của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Montpellier, Pháp, chuyên ngành quản lý năng lượng cho công trình. Trước khi tốt nghiệp, Phong đã tham gia thực tập tại VGBC trong 5 tháng và trong thời gian này anh đã có cơ hội chia sẻ kiến thức về công trình hiệu quả năng lượng ở châu Âu, tham gia vào quá trình phát triển công cụ LOTUS BIO, công cụ LOTUS NR của VGBC và tham gia đánh giá các dự án LOTUS. Trở về nước sau khi tốt nghiệp, Phong đã làm việc cho Comin Asia với vị trí kỹ sư năng lượng. Từ cuối 2013, Phong tham gia với vị trí chính thức tại VGBC để tăng cường năng lực kỹ thuật cho tổ chức.

Xavier Leulliette

Giám đốc Kỹ thuật | xavier.leulliette@vgbc.vn

Xavier Leulliette tốt nghiệp Kỹ sư chuyên ngành Năng lượng tại Ecole des Mines de Douai (Pháp). Cuối năm 2011, Xavier trở thành Quản lý Năng lượng và Chuyên viên tư vấn LOTUS tại tập đoàn Big C Việt Nam cho dự án Big C Green Square (Dĩ An – Bình Dương) đã đạt chứng chỉ LOTUS Bạc. Với những kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý dự án và triển khai chứng chỉ Công trình Xanh, Xavier trở lại VGBC với góc nhìn thực tiễn và mong muốn đóng góp cho việc phát triển Hệ thống Chứng nhận Công trình Xanh LOTUS. Hiện đảm nhận vai trò Giám đốc Kỹ thuật, Xavier tập trung chính vào việc phát triển các bộ Công cụ LOTUS mới, cũng như tham gia vào việc đánh giá cấp chứng nhận các dự án LOTUS.

Hoàng Anh Tú

Quản lý Đào tạo | editor@vgbc.vn