Công trình cao tầng đang mọc lên ngày càng nhiều, làm thay đổi cơ bản diện mạo của các thành phố lớn. Chúng không những tiêu thụ rất nhiều năng lượng mà còn có tác động lớn tới quy hoạch đô thị, không gian công cộng và cảnh quan tự nhiên. Do đó, thiết kế công trình cao tầng cần nhấn mạnh yếu tố bền vững. Đây là một thử thách không nhỏ đối với các Đội Dự án, bởi mỗi công trình cao tầng đều là một hệ thống tích hợp với những yêu cầu phức tạp.

Đăng ký tham dự: https://goo.gl/forms/0sxbKaUDuBfDlrGB2

Hotline: Mr. Douglas Snyder – 0974.508.350