Seminar & Demonstration: Green and Advance Flooring Technologies

Liên hệ

 

1. Ms. Nguyễn Thị Minh Phương

FLOORING.VN – Sales & Marketing Executive

Email: [email protected]

ĐT: (+84) 902 427 112

 

2. Ms. Trương Thị Hạnh

FLOORING.VN – Sales Assistant

Email: [email protected]

ĐT: (+84) 164 949 6431

Giới thiệu chung

Thời gian: 16 – 17/07/2018

Địa điểm: GRAND HOTEL SAIGON
               Số 8 Đồng Khởi
               Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Chương trình Hội thảo và Triển lãm hoàn toàn miễn phí dành cho kiến trúc sư và nhà thầu hạng mục sàn công trình, với mục tiêu thảo luận và giải đáp những câu hỏi về thiết kế, thi công, sửa chữa, kiểm tra và bảo dưỡng sàn bê tông của công trình xây dựng.

Chương trình sự kiện

Ngày 1 (Thứ hai, 16/07/2018): HỘI THẢO

Registration

09:00 – 09:30

Registration

Opening Speech: Modern Flooring Business Challenges

09:30 – 09:45

Opening Speech: Modern Flooring Business Challenges

Speaker: Tran Viet Dung (DAVID)
                 FLOORING.VN

Why We Need To Go Green?

09:45 – 09:55

Why We Need To Go Green?

Speaker: Mathias Gelber
                GREENMAN

Greener and Healthier Building Trends

09:55 – 10:10

Greener and Healthier Building Trends

Speaker: Xavier Leulliette
                VGBC

Flat Floor Construction & Application

10:10 – 10:40

Flat Floor Construction & Application

Speaker: Raymond Hii
                KERDLE INTERNATIONAL

Tea-break

10:40 – 10:55

Tea-break

Concrete Floor Casting by Laser Screeding Machine

10:55 – 11:20

Concrete Floor Casting by Laser Screeding Machine

Speaker: Robert Pasqualotto
                MASTERSCREED (U.K)

Dust Free Surface Preparation & Renovation Technologies

11:20 – 11:45

Dust Free Surface Preparation & Renovation Technologies

Speaker: Philip Akl
                HTC (Sweden)

Lunch (buffet at the seminar place)

11:45 – 13:00

Lunch (buffet at the seminar place)

The Next Green Generation of Floor Toppings & Coatings

13:00 – 13:30

The Next Green Generation of Floor Toppings & Coatings

Speaker: Hossein Maleki
                MALEKI (Germany)

Premium C2 Lithium Silicate Technology - Concrete Densifers, Sealers, and Colors

13:30 – 14:00

Premium C2 Lithium Silicate Technology – Concrete Densifiers, Sealers, and Colors

Speaker: DJ Riley
                CRETE COLORS (U.S)

Tea-break

14:00 – 14:15

Tea-break

Multi Purposes Shoot Blasting Technology

14:15 – 14:40

Multi Purposes Shoot Blasting Technology

Speaker: Lorenzo Gazzari
                TRIMMER (Italy)

Extreme Fast Concrete Repair Solution

14:45 – 14:55

Extreme Fast Concrete Repair Solution 

Speaker: Robert Chavez
                ROADWARE (U.S)

Flooring Related Product Introduction with Videos

14:45 – 14:55

Extreme Fast Concrete Repair Solution 

Present by FLOORING.VN 

Surface Temporary Protection – C2 Mat by SKUDO (U.S)

Safety Signs & Line Marking – ERGOMAT (Denmark)

Floor Cleaning Method without Chemicals – TWISTER (Sweden)

Q&A

15:20 – 16:20

Questions & Answers with Specialists & Manufactures 

Closing Speech

16:20 – 16:30

Closing Speech & Take Photos

Ngày #2 (Thứ Ba, 17/07/2018): TRIỂN LÃM

FLOORING.VN

09:00 – 09:30

Introduction about demo

FLOORING.VN

MASTERSCREED & KERDLE INTERNATIONAL

09:30 – 10:00

Concrete placing with Masterscreed machine

MASTERSCREED

Floor Flatness & Levelness Testing by Dipstick

KERDLE INTERNATIONAL

Tea-break

10:00 – 10:15

Tea-break

HTC

10:15 – 11:45

Floor Surface Preparation/Renovation with HTC machine

HTC on concrete, natural stone, cementicious,… surfaces

HTC

Lunch

11:45 – 13:00

Lunch

MALEKI & TRIMMER

13:00 – 14:00

Industrial & Decorative Topping Application

MALEKI

 

Road Surface Preparation with Shoot Blasting Machine

TRIMMER

TRIMMER

13:00 – 14:00

Road Surface Preparation with Shoot Blasting Machine

TRIMMER

Tea-break

14:00 – 14:15

Tea-break

CRETE COLORS & FLOORING.VN

14:15 – 15:30

C2 Lithium Densifiers, Sealers, and Colors Application

C2 Power Polish Technologies Application

CRETE COLORS

 

Concrete Repair, Temporary Protection Application

Safety Signs & Line Making, Cleaning Application

FLOORING.VN

Q&A

15:30 – 16:30

Question & Answer with Specialists & Manufactures

Đơn vị tổ chức

Địa điểm

GRAND HOTEL SAIGON

Số 8 Đồng Khởi
Quận 1, TP Hồ Chí Minh