HỘI THẢO LẦN 12 “CHUNG CƯ XANH“, NOVOTEL SAIGON, THỨ 7, 15/04/2017 

8:00 – 12:00
1. Công cụ đánh giá công trình xanh Lotus Homes & Lotus Residential (Vũ Hồng Phong, VGBC Technical Manager)
2. Khác biệt giữa Chung cư xanh và Chung cư thông thường (KTS. Trần Khánh Trung, Giám đốc TTT Architects)
3. Chứng nhận EDGE và Giải pháp mặt đứng kính cho chung cư (IFC) 
4. Giải lao & tea break
5. Daikin và các giải pháp hiệu quả năng lượng cho chung cư (Daikin)
6. Giới thiệu dự án Chung cư Diamond Lotus Riverside (KTS. Võ Trọng Nghĩa và Ms. Lưu Thị Thanh Mẫu)
7. Trao đổi chia sẻ (VGBC, TTT, IFC, Võ Trọng Nghĩa)

12:00 – 13:00
8. Buffet trưa 

13:30 – 16:30
9.  Một số chung cư xanh ở Singapore theo tiêu chuẩn Green Mark (TS. Nirmal Kishnani)
10. Giải pháp kết cấu sàn nhẹ Nautilus Evo (KS. Nguyễn Thanh Phong)
11. Giải pháp kính AGC hiệu quả năng lượng cho chung cư cao tầng (Mr. Yew Meng Lim, Mr. Sadayuki Nomura)
12. Các dự án Chung cư xanh của RSP tại Vietnam: The Vista & Mulberry Lane (KTS. Daniel Lim)

13. Trao đổi và chia sẻ (Nirmal Kishnani, Nevo, AGC, RSP)

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 
Hội đồng Công trình xanh Việt Nam 
E: [email protected] | T: (+84) 436 291 107