Khoá Đào tạo: Giới thiệu về Công trình xanh

Liên hệ

Đặng Thành Long

Giám đốc Điều hành VGBC

Email: [email protected]

Mobile: (+84) 966 695 418

Thông tin

Thời gian tổ chức:

07/07/2018; 8:30 – 16:30 (bao gồm ăn trưa)

Chương trình Đào tạo

Đơn vị tổ chức

Tài trợ

Địa điểm

Hội trường Tầng 2

Nhà khách Trung ương

Số 8 Chu Văn An
Quận Ba Đình, Hà Nội