NGÀY CÔNG TRÌNH XANH TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG

Lần thứ 5

Đơn vị Tổ chức

Liên hệ

Mr. Douglas Snyder

Vietnam Green Building Council – CEO

Email: [email protected]
or [email protected]

Mobile: 0974.508.350

Giới thiệu

Thời gian: 7h30 – 17h00, 17/11/2018

Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng

Với sự tham gia của Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Khoa Kỹ thuật Môi trườngKhoa Vật liệu Xây dựng – Trường ĐH Xây dựng

Nội dung Chương trình

Đăng ký

07:30 – 08:00

Đăng ký

Giới thiệu

08:00 – 08:10

Giới thiệu khách mời và thành phần tham gia, phát biểu chào mừng của đại diện trường Xây dựng

Giới thiệu về Công trình Xanh

08:10 – 08:40

Giới thiệu về Công trình Xanh – Đại diện VGBC

INSEE Prize 2019

08:40 – 09:00

Giải thưởng xây dựng bền vững INSEE Prize 2019 – INSEE Việt Nam

Tiếp cận giải thưởng & Case studies

09:00 – 09:20

Cách tiếp cận giải thưởng và Case studies về các dự án đã đoạt giải

Chụp ảnh lưu niệm

09:20 – 09:35

Chụp ảnh lưu niệm

Nghỉ giải lao

09:35 – 10:00

Nghỉ giải lao

Thiết kế công trình xanh

10:00 – 10:30

Thiết kế công trình xanh như thế nào? – VGBC

Hỏi đáp

10:30 – 11:15

Hỏi đáp

Giao đề bài và hướng dẫn

11:15 – 12:00

Giao đề bài và hướng dẫn bài tập buổi chiều – Trường TH Kiên Bình 2

Nghỉ trưa

12:00 – 13:00

Nghỉ trưa

Thực hành

13:00 – 15:30

Sinh viên thực hành lên ý tưởng về Xây dựng Bền vững

Thuyết trình phương án thiết kế - Chấm bài - Trao giải thưởng.

15:30 – 17:00

Sinh viên thuyết trình phương án thiết kế.

Giám khảo chấm bài và trao giải thưởng.

Đơn vị Tài trợ

Địa điểm

Trường ĐH Xây dựng