Ban Cố vấn VGBC – Nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban Cố vấn của VGBC gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế đại diện cho tất cả các bên liên quan trong ngành xây dựng như các cơ quan chính phủ, khối học thuật, viện nghiên cứu, các tổ chức hỗ trợ phát triển và khu vực tư nhân.

 
Chủ tịch Danh dự:

– Bà. Tôn Nữ Thị Ninh (Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội)
 

Phó Chủ tịch Danh dự:

Bà. Kathrin Moore (San Francisco Planning Commission)

 

Ban Cố vấn

 

Chủ tịch:

Bà. Phan Thu Hằng, Saint-Gobain Việt Nam

 

Thành viên:

– Bà. Melissa Susan Merryweather, Green Consult-Asia

– Ông. Đỗ Mạnh Dũng, HLS Energy

– Ông. Yannick Millet, Chuyên gia độc lập, nguyên Giám đốc điều hành VGBC

– Ông. Dương Thiện, Transform Architecture

– Ông. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch, NgoViet Architects & Planners

– Ông. Vũ Linh Quang, Ardor Green

– Ông. Nguyễn Trung Kiên, Vilandco

– Bà. Lưu Thị Thanh Mẫu, CTCP Tập đoàn Phúc Khang

– Ông. Douglas Snyder, Ardor Green

– Ông. Trần Khánh Trung, Công ty Kiến trúc TTT

– Bà. Lê Thị Hồng Na, Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh

– Ông. Tim Middleton, Worklounge 03-Vietnam Architectural & Sustainable Design