Thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn:

Vì một thập niên tăng trưởng xanh và bền vững

 

Một hội thảo chuyên đề do VGBC, Eurocham và VCCI/VBCSD đồng tổ chức

 

Thời gian: 14:30 – 16:15

Ngày: thứ Năm, 24/09/2020

Địa điểm: Sheraton Hanoi Hotel, K5 Nghi Tam, 11 Xuan Dieu, Tay Ho District, Hanoi

Registration:

Nguyen Gia Linh (Mr.),

[email protected]

(84) 945 619 156

CHƯƠNG TRÌNH

Bối cảnh:

Kinh tế tuần hoàn được coi là một mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, giảm thiểu tối đa rác thải. Thông qua các hoạt động chia sẻ, cho thuê, tái sử dụng, sửa chữa, làm mới và tái chế các tài nguyên, vật liệu, sản phẩm, hoặc chất thải từ quy trình sản xuất, kết quả lý tưởng của mô hình kinh tế tuần hoàn là không tạo ra chất thải. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí thất thoát và nhu cầu đối với nguyên liệu thô mới, điều này sẽ có ích cho môi trường và cả nền kinh tế. Việc chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn sẽ bảo vệ an ninh nguồn cung nguyên liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như tạo ra các cơ hội việc làm mới.

 

Mục tiêu Hội thảo:

 

  • Giới thiệu mô hình kinh tế tuần hoàn và nguyên lý tăng trưởng xanh trong kinh doanh;
  • Cập nhật các chính sách của Chính phủ liên quan đến kinh tế tuần hoàn – mô hình giúp bảo vệ môi trường;
  • Chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp trong thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn, mang đến các thông tin tham khảo cho các doanh nghiệp muốn chuyển đổi sang mô hình này;
  • Tạo cơ hội để thu hút sự tham gia của các hiệp hội/ tổ chức, kết nối và hợp tác triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn;
  • Thảo luận và đưa ra các kiến nghị cho Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn.