Lịch Đào tạo & Sự kiện

20/04/2019

HCMC

8:30 – 16:30

Khoá Đào tạo: Giới thiệu về Chứng nhận LEED

Cung cấp kiến thức cơ bản về Hệ thống Chứng nhận công trình xanh LEED; Giới thiệu các hạng mục và yêu cầu của LEED BD+C v4; Cập nhật về thị trường công trình xanh Việt Nam.

16/03/2019

HCMC

8:30 – 16:30

Khoá Đào tạo: Giới thiệu về Công trình xanh

Giới thiệu về sự phát triển của công trình xanh và những yếu tố bền vững trong công trình; Những nguyên lý và thực tiễn hiệu quả tạo nên sự khác biệt giữa công trình xanh và công trình thông thường.

09/03/2019

Hà Nội

8:30 – 16:30

Khoá Đào tạo: Giới thiệu về Công trình xanh

Giới thiệu về sự phát triển của công trình xanh và những yếu tố bền vững trong công trình; Những nguyên lý và thực tiễn hiệu quả tạo nên sự khác biệt giữa công trình xanh và công trình thông thường.