LOTUS Không gian Nội thất

 

LOTUS Không gian Nội thất (LOTUS Interiors) được áp dụng để đánh giá các dự án thi công nội thất.

Hạng mục & Khoản của LOTUS Interiors

 

Năng lượng

18 điểm

E-1 Hệ thống làm mát 6
E-2 Chiếu sáng nhân tạo
6
E-3 Thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả
4
E-4 Giám sát tiêu thụ năng lượng
2

Nước

6 điểm

W-PR-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả ĐKTQ
W-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả
5
W-2 Nước uống
1

Vật liệu

14 điểm

M-1 Giải pháp vật liệu bền vững 10
M-2 Sản phẩm nội thất bền vững
4

Chất thải & Ô nhiễm

5 điểm

WP-1 Môi chất lạnh 1
WP-PR-1 Chất thải thi công
ĐKTQ
WP-2 Chất thải thi công
2
WP-3 Quản lý chất thải
2

Sức khoẻ & Tiện nghi

20 điểm

H-PR-1 Hút thuốc lá trong nhà ĐKTQ
H-1 Cấp gió tươi
2
H-2 Giám sát nồng độ CO2
1
H-3 Hạn chế phát thải VOC
4
H-4 Xử lý chất gây ô nhiễm
1
H-5 Cây trồng trong nhà
1
H-6 Giải pháp vệ sinh xanh
1
H-7 Chiếu sáng tự nhiên
2
H-8 Tầm nhìn ra bên ngoài
2
H-9 Tiện nghi chiếu sáng 2
H-10 Tiện nghi nhiệt
2
H-11 Tiện nghi thính giác
1
H-12 Khảo sát mức độ tiện nghi
1

Vị trí & Giao thông

8 điểm

LT-1 Công trình xanh 3
LT-2 Cho thuê mặt bằng
1
LT-PR-1 Giao thông xanh 
 ĐKTQ
LT-3 Giao thông xanh
3
LT-4 Dịch vụ tiện ích
1

Quản lý

9 điểm

Man-1 LOTUS AP
1
Man-2 Giai đoạn xây dựng
2
Man-3 Nghiệm thu – vận hành – chạy thử
2
Man-4 Bảo trì – Duy tu
2
Man-5 Nhận thức xanh
2

Sáng kiến

6 điểm

Inn-1 Nâng cao hiệu năng vượt trội 6 điểm thưởng
Inn-2 Sáng kiến/ Công nghệ mới
6 điểm thưởng