LOTUS NC V3 – Hạng mục & Khoản

Tiêu chí

Phi Nhà ở (NR)

Nhà ở (R)

NĂNG LƯỢNG

32 điểm

32 điểm

E-PR-1 Hiệu quả sử dụng năng lượng tối thiểu
ĐKTQ ĐKTQ
E-PR-2 Thiết kế thụ động
ĐKTQ ĐKTQ
E-PR-3 Tổng năng lượng sử dụng trong công trình
ĐKTQ ĐKTQ
E-1 Thiết kế thụ động
1
1
E-2 Tổng năng lượng sử dụng trong công trình 14  14
E-3 Vỏ công trình
3  3
E-4 Làm mát công trình
6  6
E-5 Chiếu sáng nhân tạo
3 3
E-6 Energy Monitoring and Management
2  1
E-7 Thang máy
N/A
1
E-8 Năng lượng tái tạo
3  3

NƯỚC

13 điểm

13 điểm

W-PR-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả (tìm hiểu thêm) ĐKTQ ĐKTQ
W-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả (tìm hiểu thêm) 5 5
W-2 Sân vườn sử dụng nước hiệu quả
2 2
W-3 Giám sát sử dụng nước
1 1
W-4 Giải pháp sử dụng nước bền vững
5 5

VẬT LIỆU & TÀI NGUYÊN

12 điểm

13 điểm

MR-1 Giảm mức sử dụng bê tông 2 2
MR-2 Vật liệu bền vững
5 5
M-3 Vật liệu không nung 2 2
MR-PR-1 Phát thải xây dựng ĐKTQ ĐKTQ
MR-4 Phát thải xây dựng 2 2
MR-5 Quản lý phát thải trong giai đoạn vận hành 1 2

SỨC KHOẺ & TIỆN NGHI

14 điểm

14 điểm

H-PR-1 Hút thuốc lá trong tòa nhà ĐKTQ ĐKTQ
H-1 Thông gió & Chất lượng không khí trong nhà
3 3
H-PR-2 Sản phẩm có hàm lượng VOC thấp (tìm hiểu thêm)
ĐKTQ ĐKTQ
H-2 Sản phẩm có hàm lượng VOC thấp (tìm hiểu thêm)
2 3
H-3 Thiết kế Biophilic
1 1
H-4 Chiếu sáng tự nhiên
3 3
H-5 Tầm nhìn ra bên ngoài
2 N/A
H-6 Tiện nghi nhiệt
2 2
H-7 Tiện nghi âm học
1 2

VỊ TRÍ & MÔI TRƯỜNG

21 điểm

20 điểm

SE-1 Phòng chống ngập lụt 1 1
SE-2 Dấu chân phát triển
2 2
SE-3 Thảm thực vật
4 4
SE-4 Xử lý nước mưa
2 2
SE-5 Hiệu ứng đảo nhiệt
2 2
SE-6 Môi chất lạnh
2 1
SE-7 Kiểm soát ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng
1 1
SE-8 Giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng
1 1
SE-9 Giao thông xanh
3 3
SE-10 Kết nối cộng đồng
1 1
SE-11 Không gian và trang thiết bị công cộng
2 2

QUẢN LÝ

8 điểm

8 điểm

Man-1 Quy trình thiết kế hiệu quả
1 1
Man-2 Giai đoạn xây dựng
1 1
Man-3 Nghiệm thu – vận hành – chạy thử
4 4
Man-PR-1 Bảo trì – Duy tu
ĐKTQ ĐKTQ
Man-4 Bảo trì – Duy tu
1 1
Man-PR-4 Nhận thức xanh
ĐKTQ ĐKTQ
Man-5 Nhận thức xanh
1 1

HIỆU NĂNG VƯỢT TRỘI

8 điểm

8 điểm

EP-1 Hiệu năng vượt trội 8 điểm thưởng 8 điểm thưởng
EP-2 Giải pháp tiên tiến
8 điểm thưởng 8 điểm thưởng