Công ty Gyproc Saint-Gobain Việt Nam vừa  công bố nghiên cứu về các lợi ích môi trường của tường thạch cao. Sản phẩm hệ tường thạch cao Gyproc đã được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu xanh (Green Database) do Hội đồng Công trình xanh (VGBC) phát triển.

Kết quả so sánh đánh giá vòng đời giữa hệ thống tường thạch cao và hệ thống tường gạch truyền thống tại Việt Nam. Nghiên cứu dựa trên phương pháp phân tích vòng đời sản phẩm ( LCA) thực hiện bởi bên thứ 3 – Andrew Norton  – Renuables UK. 

Đặc điểm hệ tường thạch cao Gyproc so với hệ tường truyền thống

 

Các tác động chủ yếu đến môi trường của hai hệ tường

Các lợi ích môi trường của hệ thống tường thạch cao 

  • Với mỗi 1m2 tường thạch cao so với tường truyền thống sẽ: 

 

  • Trung bình cứ 10.000 m2 tường thạch cao so với tường truyền thống sẽ giảm được: 

Để tải xuống báo cáo chi tiết, vui lòng click tại ĐÂY