001-Interiors-P – Trụ sở CTCP Đầu tư & Thương mại Thủ Đô (Capital House)

 

  • Công cụ đánh giá : LOTUS Interiors Pilot
  • Loại hình công trình : Office Interiors
  • Diện tích sàn (GFA) : 1,200 m2
  • Website: http://www.thudoinvest.com.vn/

ĐĂNG KÝ