003-BIO-1 – Xí Nghiệp May Đồng Tiến

 

  • Hệ thống đánh giá: LOTUS BIO V1
  • Loại công trình: Nhà máy
  • Size (GFA) : 22,060 m2
  • LOTUS AP : GreenViet Consultancy Co., Ltd.

Chứng nhận tạm thời