003-SB-1 – Huong Sen Cafe – Quyen Linh Studio

 

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS SB V1
  • Loại không gian : Nhà ở / Café
  • Diện tích sàn (GFA) : 160 m2
  • LOTUS AP : Green Viet Consultancy Co., Ltd.

ĐĂNG KÝ