004-SB-1 – Lang Sen Vietnam – Trung tâm hội nghị Tre Việt

 

  • Hệ thống đánh giá: LOTUS SB V1
  • Loại công trình: Nhà Hàng
  • Diện tích sàn (GFA): 937 m2
  • LOTUS AP : GreenViet Consultancy Co., Ltd.
  • Website : http://langsenvietnam.vn/

ĐĂNG KÝ