005-BIO-1 – Xí nghiệp may Duy Trung

 

  • Hệ thống đánh giá: LOTUS BIO V1
  • Loại công trình: Nhà máy
  • Size (GFA) : 4,300m2
  • LOTUS AP : GreenViet Consultancy Co., Ltd.

Chứng nhận tạm thời

Dự án Chi nhánh CTCP Dệt May 29/3 – Xí nghiệp May Duy Trung đã được cấp chứng nhận Tạm thời theo LOTUS BIO v1 vào ngày 20/02/2020 và đang hướng đến mục tiêu đạt Chứng nhận Chính thức.