005-BIO-1 – Xí nghiệp may Duy Trung

 

 • Hệ thống đánh giá: LOTUS BIO V1.1
 • Loại công trình: Nhà máy
 • Diện tích sàn (GFA): 4,300 m2
 • Ngày đạt chứng nhận: 31/08/2020
 • LOTUS AP: GreenViet Consultancy Co., Ltd.

ĐẶC TÍNH XANH

Năng lượng:

 • Hệ thống ĐHKK cải thiện 31% COP so với QCVN 09:2013/BXD
 • Giảm 35.38% LPD so với yêu cầu QCVN 09:2013/BXD
 • Hệ thống điện mặt trời công suất 10 kWp đóng góp 3.1% tổng mức tiêu thụ năng lượng

Nước:

 • Tiết kiệm 33.9% mức sử dụng nước thông qua các thiết bị vệ sinh
 • Lắp đặt đồng hồ đo nước tất cả các thiết bị sử dụng nước chính và thực hiện kế hoạch ngăn ngừa rò rỉ nước
 • 100% nước tưới tái sử dụng nước thải đã qua xử lý
 • 27% tổng mức tiêu thụ nước không sử dụng nước sạch sinh hoạt (dùng nước thải đã qua xử lý sử dụng cho tưới tiêu, xả bồn vệ sinh, nước mưa sử dụng cho tấm giải nhiệt, bồn vệ sinh)

Đặc tính xanh khác:

 • Lắp đặt cảm biến CO2 trong khu vực sản xuất
 • Thực hiện nghiệm thu chạy thử hệ thống ĐHKK, hệ thống điện và hệ thống nước
 • Vận hành xanh các kế hoạch bảo trì phòng ngừa, quản lý cảnh quan bền vững, quản lý côn trùng gây hại, quản lý chất thải rắn, quản lý năng lượng và quản lý nước