007-SI-1 – Văn phòng phía Bắc Saint-Gobain Việt Nam

 

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS SI V1
  • Loại không gian : Văn phòng
  • Diện tích sàn (GFA) : 674 m2
  • LOTUS AP : Vilandco
  • Website : https://vinhtuong.com/

ĐĂNG KÝ