008-SI-2 – Cơ sở Biên Hòa 1 của Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế WorldKids

 

  • Rating System: LOTUS Small Interiors v2
  • Building type : Kindergarten
  • Size (GFA) : 235 m2
  • LOTUS AP: GreenSpace Consultancy Co., Ltd.
  • Project owner website: http://worldkids.edu.vn/

ĐÃ ĐĂNG KÝ