010-SI-2 – Văn Phòng Công Ty GreenViet

 • Hệ thống đánh giá : LOTUS SI V2
 • Loại công trình : Văn phòng làm việc
 • Diện tích (GFA) : 197 m2
 • Ngày đạt chứng nhận : Tháng 11, 2021
 • Tư vấn công trình xanh : GreenViet Green Building Consultancy Co., Ltd.
 • Website chủ dự án : https://greenviet.net/

ĐẶC TÍNH XANH

Năng Lượng:

 • Hệ thống điều hòa không khí với hệ số hiệu quả năng lượng cao giúp cải thiện 78.1% hiệu năng.
 • Cải thiện 33.3% LPD so với yêu cầu của QCVN 09:2013/BXD.
 • 32.1% thiết bị hiệu quả năng lượng có dán nhãn năng lượng.

Nước:

 • Sử dụng các thiết bị vòi nước và vệ sinh tiết kiệm nước so với thông thường.

Sức Khỏe & Tiện Nghi:

 • Diện tích không gian sử dụng được cung cấp ánh sáng tự nhiên tối đa.
 • Diện tích không gian sử dụng có tầm nhìn ra bên ngoài thông thoáng tối đa.
 • Vật liệu sử dụng thi công nội thất có hàm lượng VOC thấp.

Đặc Tính Xanh Khác:

 • Toàn bộ đồ nội thất được làm từ vật liệu thân thiện bền vững với môi trường.
 • Có kế hoạch bảo trì sẵn sàng cho việc thực hiện.
 • Nhận thức và thái độ ứng xử vì môi trường xanh: có tài liệu tập huấn và nhân viên có chứng chỉ LOTUS AP.
 • Môi trường sáng tạo và được trang bị các phương tiện để mang lại niềm vui và sự hài lòng của nhân viên.