010-SI-2 Dự án Văn phòng Công ty GreenViet

 

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS SI V2
  • Loại không gian : Văn phòng làm việc
  • Diện tích sàn (GFA) : 197 m2
  • LOTUS AP : GreenViet Green Building Consultancy Co., Ltd.
  • Website : https://greenviet.net/

ĐÃ ĐĂNG KÝ