011-Homes-1 – Biệt Thự Tư Nhân

 

  • Hệ thống đánh giá: LOTUS Homes V1
  • Loại công trình: Villa
  • Diện tích sàn (GFA) : 812.5 m2
  • LOTUS AP: GreenViet Consultancy Co., Ltd.

ĐĂNG KÝ