013-Homes-1 – Biệt thự Trâm Hải

 

  • Hệ thống đánh giá: LOTUS Homes V1
  • Loại công trình: Biệt thự
  • Diện tích sàn (GFA): 126 m2
  • LOTUS AP: GreenSpace Consultancy Co., Ltd.

ĐĂNG KÝ