017-NR-2.0-NC – Cung Văn hóa Lao Động Tp.Hồ Chí Minh

 

  • Công cụ đánh giá : LOTUS NR V2.0
  • Loại hình công trình : Công trình hỗn hợp (nhà văn hóa, thương mại, thể dục thể thao)
  • Diện tích sàn (GFA) : 169,000 m2
  • Website : http://www.cungvhld-hcm.org.vn

ĐĂNG KÝ