020-NR-2.0-NC – VKIST

 

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS NR V2.0
  • Loại công trình: Viện nghiên cứu
  • Diện tích sàn (GFA) : 6.311 m2
  • Website : www.koica.go.kr
  • LOTUS AP : Vilandco

Chứng nhận tạm thời

Dự án VKIST đã đạt Chứng nhận Tạm thời LOTUS NR V2.0 vào ngày 10/02/2018 và đang hướng đến đạt mức chứng nhận Bạc ở Chứng nhận Chính thức.