022-NR-2.0-NC – Panorama School

 

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS NR V2.0
  • Loại công trình: Trường học
  • Diện tích sàn (GFA): 13,626 m2
  • LOTUS AP : Artelia

ĐĂNG KÝ