026-NR-2.0-NC – Nhà Máy May TNG Võ Nhai

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS NR V2.0
  • Loại công trình: Nhà máy
  • Diện tích sàn (GFA) : 20,530m2
  • LOTUS AP : GreenViet Consultancy Co., Ltd.
  • Website : tngfashion.vn/

ĐĂNG KÝ