027-NR-2.0-NC – Tổ Hợp Y Tế Và Chăm Sóc Sức Khỏe Công Nghệ Cao TH

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS NR V2.0
  • Loại công trình : Bệnh viện
  • Diện tích sàn (GFA) : 57,680 m2
  • LOTUS AP : Green Consult-Asia

ĐĂNG KÝ