028-NR-2.0-NC – Five Star Trường Chinh

  • Hệ thống đánh giá: LOTUS NR V2.0
  • Loại công trình: Văn phòng
  • Diện tích sàn (GFA): 8,904 m2
  • LOTUS AP: VilandCo
  • Website: gfs.com.vn

Chứng nhận tạm thời

Dự án Five Star Trường Chinh đã được cấp chứng nhận Tạm thời theo LOTUS NR V2.0 vào ngày 17/07/2020 và đang hướng đến đạt mức chứng nhận Bạc ở Chứng nhận Chính thức.