029-NR-2.0-NC – Trường PTLC Dewey

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS NR V2.0
  • Loại công trình: Trường học
  • Diện tích sàn (GFA) : 39,127 m2
  • Website : gateway.edu.vn
  • LOTUS AP : Artelia Vietnam

ĐĂNG KÝ