031-NR-2.0-NC – Nhà máy phụ trợ TNG Sông Công

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS NR V2.0
  • Loại công trình: Nhà máy
  • Diện tích sàn (GFA) : 14,351 m2
  • Ngày đạt chứng nhận : Tháng 4, 2020
  • LOTUS AP : GreenViet Consultancy Co., Ltd.
  • Website : tngfashion.vn/

Nhà máy phụ trợ TNG Sông Công đã đạt chứng nhận LOTUS Bạc vào ngày 20/04/2020.