035-NR-2.0-NC – Trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Bình 2

 

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS NR V2.0
  • Loại công trình: Trường
  • Diện tích sàn (GFA) : 3,422m2
  • LOTUS AP : GreenViet Consultancy Co., Ltd.

Chứng nhận tạm thời

Dự án Trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Bình 2 đã đạt Chứng nhận Tạm thời LOTUS NR V2.0 vào ngày 16/04/2020 và đang hướng đến đạt mức chứng nhận Vàng ở Chứng nhận Chính thức.