036-NC-3-NR – Nhà máy Phụ Liệu Phú Cường

 

 • Hệ thống đánh giá: LOTUS NC V3
 • Loại công trình: Nhà máy
 • Diện tích sàn (GFA): 5,986 m2
 • Ngày đạt chứng nhận: 14. 11. 2020
 • LOTUS AP: GreenSpace Consultancy Co., Ltd.

ĐẶC TÍNH XANH

Năng lượng:

 • Giảm 48.2% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với mô hình cơ sở
 • Cải thiện 13.57% COP so với yêu cầu QCVN 09:2017/BXD
 • Giảm 76.4 % LPD so với yêu cầu QCVN 09:2017/BXD
 • Pin năng lượng mặt trời sản xuất 1187 MWh/năm, tương đương 115% tổng mức tiêu thụ năng lượng ước tính của dự án

Nước:

 • Giảm 49% mức tiêu thụ nước so với mô hình cơ sở thông qua các thiết bị vệ sinh
 • 42% lượng nước tiêu thụ trong dự án sử dụng nước mưa

Sức khỏe & Tiện nghi:

 • 3% diện tích sử dụng được cấp khí tươi
 • Tất cả sơn, lớp phủ và sàn là vật liệu ít phát thải VOC
 • 93% diện tích không gian sử dụng được cung cấp ánh sáng tự nhiên
 • 99% không gian sử dụng có tầm nhìn chất lượng tốt ra ngoài trời

Đặc tính xanh khác:

 • 83% giá trị vật liệu là vật liệu bền vững với hầu hết các vật liệu có thành phần tái chế
 • 71% rác thải thi công được tái chế, tái sử dụng, tận dụng thay vì chôn lấp
 • Khu đất có hệ số thấm 40.07% hạn chế nước mưa chảy tràn
 • 6% diện tích mái và cảnh quan cứng hạn chế hiệu ứng đảo nhiệt thông qua việc sử dụng vật liệu có khả năng phản xạ tốt