037-NC-3-NR – Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

 

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS NC V3
  • Loại công trình: Trường
  • Diện tích sàn (GFA) : 5,351 m2
  • LOTUS AP : GreenViet Consultancy Co., Ltd.

Chứng nhận tạm thời

Dự án Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi đã đạt Chứng nhận Tạm thời LOTUS NC V3 vào ngày 30/11/2020.