038-NC-3-NR – Dự án Đầu tư Kho vận SIS Hải Dương

 

  • Hệ thống áp dụng : LOTUS NC V2.0
  • Loại công trình: Nhà kho 
  • Diện tích sàn (GFA) : 14.237,55 m2
  • Ngày đăng ký : 14 Tháng 6, 2021
  • Website chủ dự án : Sembcorp
  • Tư vấn Công trình xanh: ARDOR Green

 

ĐÃ ĐĂNG KÝ