007-SB-1 – Cộng Sinh Architects Office

 

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS SB (Small Buildings) V1
  • Loại không gian : Văn phòng
  • Diện tích sàn (GFA) : 300 m2
  • Tư vấn Công trình xanh: GreenViet
  • Website chủ dự án: Cộng Sinh Architects 

ĐÃ ĐĂNG KÝ