Câu hỏi: “Tôn với màu sắc có hệ số SRI ≥ 82 có thuộc về Nhóm các Vật liệu Xanh trong công trình xây dựng không?”

Trả lời:

– Chỉ số SRI- Solar Reflectance Index là hệ số biểu hiện khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của vật liệu.  SRI màu đen là 0, SRI màu trắng là 100. SRI càng cao khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của vật liệu càng tốt.

Với SRI của Tôn lợp mái, vật liệu này liên quan đến khoản SE-5 Hiệu ứng đảo nhiệt trong LOTUS NC v3 (trang 201, LOTUS NC v3- Hướng dẫn kỹ thuật)

Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị xảy ra do sử dụng các vật liệu  bề mặt có khả năng giữ nhiệt tốt, hấp thụ bức xạ nhiệt mặt trời ban ngày và tái bức xạ nhiệt vào khí quyển ban đêm. Vật liệu tôn là vật liệu truyền nhiệt tốt, thoát nhiệt nhanh nên vật liệu tôn không trực tiếp tạo ra hiệu ứng đảo nhiệt, mà gián tiếp ảnh hưởng thông qua việc truyền nhiệt dễ dàng vào các lớp giữ nhiệt bên trong.

LOTUS NC v3 yêu cầu: “Sử dụng vật liệu lợp mái có giá trị SRI lớn hơn 78 cho các mái có độ dốc nhỏ (tỷ lệ giữa độ cao với chiều dài nhỏ hơn 2:12) và vật liệu lợp mái có giá trị SRI lớn hơn 29 cho các mái có độ dốc lớn” nên vật liệu Tôn có SRI ≥ 82 có đóng góp vào việc xây dựng công trình Xanh.

– Liên quan đến “Vật liệu Xanh”, Tôn lợp mái có thể áp dụng các yêu cầu đề xuất trong LOTUS NC v3, khoản MR-2: Vật liệu bền vững (trang 119, LOTUS NC v3- Hướng dẫn kỹ thuật) để trở thành Vật liệu Xanh trong công trình xây dựng như sau:

+ Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO 14001

+ Vật liệu có chứng nhận EPD, công bố đặc tính môi trường được kiểm định, chứng nhận của bên thứ 3 dựa trên đánh giá vòng đời (LCA)

+ Vật liệu được khai thác, thu hoạch, thu mua, sản xuất tại địa phương

+ Vật liệu tái sử dụng, có thành phần tái sử dụng, tái chế, có thành phần tái chế, vật liệu tái tạo nhanh,…