VGBC Event Schedule 2023

THÔNG BÁO LỊCH SỰ KIỆN VÀ ĐÀO TẠO VGBC 2023.

Sau sự thành công của các hoạt động trong năm 2022, Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) xin thông báo kế hoạch thực hiện chuỗi sự kiện định kỳ hàng tháng trong năm 2023.

Chúng tôi mong rằng các sự kiện sẽ là cơ hội để kết nối, lan tỏa giá trị cũng như cập nhật thêm những thông tin kiến thức về Công trình xanh từ mỗi thành viên trong mạng lưới VGBC và những người tham gia sự kiện.

Rất mong đón nhận sự quan tâm và đăng ký tham dự.
Trân trọng cảm ơn!

 

STT Event (Sự kiện)

Location

(Địa điểm)

Date (Ngày) Keynote Speaker (Diễn giả chính) Guest speaker or Panelists (Diễn giả khách mời hoặc tham gia phiên thảo luận)

Sponsors

(Nhà tài trợ)

01

Event: The Healthy & Resilient Buildings

Hội thảo “Sức khỏe và Công trình bền vững”

HCMC

June 2023
Week 2
(01 Day)

VGBC or TSC member    
02

Workshop: LOTUS For Contractors

Workshop: Chương trình đào tạo LOTUS dành cho nhà thầu

Zoom Online

August 2023
Week 1
(Half – Day)

VGBC or TSC member    
03

Event: Zero Waste For Building Operations

HCMC

August 2023
Week 2
(0.25 Day)

VGBC or TSC member    
04

Event: Greening Vietnam’s Factories

Event: Xanh Hoá Trong Xây Dựng Nhà Máy Tại Việt Nam

Hanoi

19th September 2023

8:00 – 17:30

VGBC or TSC member    
05

Event: ESG For Properties

To be
Confirmed

Sep 2023
Week 3
(01 Day)

VGBC or TSC member    
06

Event: Green Building Week 2023

Event: Tuần lễ Công Trình Xanh 2023

Hanoi
HCMC

Sep 2023
Week 3
(03 Days)

VGBC or TSC member    
07
Event: Circularity For Construction

To be
Confirmed
Oct 2023
Week 3
(01 Day)
VGBC or TSC member    
08


Event: Net Zero Carbon Buildings
(NZCBS)

 

To be
Confirmed
Nov 2023
Week 4
(02+ Days)
VGBC or TSC member