VGBC Event Plan

Volunteer Opportunities:

Each year, VGBC run a series of workshops and seminars to raise public awareness and build industry capacity for a more sustainable built environment. We welcome and invite all our members and partners to contribute and actively participate in these collaborative efforts. You can volunteer to be a moderator, a keynote speaker, a guest speaker, a panelist or even a sponsor for our events. Please feel free to contact VGBC for discussion.  

 

VGBC trân trọng kính mời các chuyên gia, tổ chức và công ty về công trình xanh, xây dựng bền vững, v.v. cùng hợp tác tổ chức các khoá đào tạo, hội thảo và các sự kiện khác nhằm phổ cập kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn về công trình xanh và các chủ đề liên quan. Tuỳ điều kiện cụ thể, quý vị có thể tham gia với vai trò diễn giả chính, diễn giả khách mời, tham gia hoặc điều phối phiên thảo luận, hoặc thậm chí là hỗ trợ tìm nguồn tài trợ cho các sự kiện. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp VGBC. 

 

 

STT Event (Sự kiện)

Location

(Địa điểm)

Date (Ngày) Keynote Speaker (Diễn giả chính) Guest speaker or Panelists (Diễn giả khách mời hoặc tham gia phiên thảo luận)

Sponsors

(Nhà tài trợ)

7

Workshop: Green Home (Agenda)

Workshop: Thiết kế Nhà ở Bền Vững (Nội dung)

 

HCMC

20/8/2020

13:40 – 15:45

VGBC or TSC member    
9

Workshop: Sustainable Interior Design (Agenda)

Workshop: Thiết kế Nội thất Bền Vững

 

HCMC

26/9/2020

8:40 – 10:45

VGBC or TSC member    
11

Workshop: Green Building for Contractors (Agenda)

Workshop: Công trình xanh cho Nhà Thầu

 

HCMC

16/10/2020

13:40 – 15:45

VGBC or TSC member    
12

Workshop: Early Design Analysis for Green Building (Agenda)

Workshop: Thiết kế tích hợp cho Công trình xanh

HCMC

7/11/2020

8:40 – 10:45

VGBC or TSC member    
13

Seminar: Design for Health & Comfort in Green Building (Agenda)

Seminar: Tiện nghi và Sức khoẻ trong Thiết kế Công trình xanh

HCMC

24/11/2020

13:40 – 15:45

VGBC or TSC member    
14

Seminar: Sustainable strategies for Building Operators and Manager (Agenda)

Seminar: Quản lý và vận hành Công trình xanh

HCMC

8/12/2020

13:40 – 15:45

VGBC or TSC member